Dr Dragan Sekulić, vaskularni hirurg - Paraćin

Dr Dragan Sekulić obavlja vaskularni pregled u Paraćinu u ordinaciji Dermomedica. On je istaknuti specijalista vaskularne hirurgije sa bogatim iskustvom u Beogradu. Rođen je u Paraćinu gde je završio osnovnu školu “Momčilo Popović – Ozren” i Gimnaziju. Tokom svog radnog iskustva, dr Sekulić je stekao značajno iskustvo i veštine u različitim medicinskim ustanovama. Njegovo stručno znanje, veštine i iskustvo čine ga stručnjakom u lečenju bolesti vena i arterija. Kroz primenu savremenih hirurških tehnika i pažljiv pristup svakom pacijentu, on ostvaruje izvanredne rezultate i poboljšava njihov kvalitet života. Sa strašću se posvećuje hirurškom lečenju bolesti vena i arterija, pružajući pacijentima najnovije terapijske mogućnosti. Jedan od glavnih fokusa njegovog svakodnevnog rada je savremena hirurgija proširenih vena.

Dr Sekulić primenjuje različite tehnike kao što su radiofrekventna ablacija, miniflebektomija, sklerozacija variksa i kapilara kako bi rešio probleme sa venama i poboljšao cirkulaciju pacijenata. Takođe, stručan je u pružanju hirurških pristupa za hemodijalizu, uključujući arterio-venske fistule, arterio-venske graftove i ugradnju Hikman katetera.

Nakon završetka osnovnih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, posvetio se specijalizaciji iz vaskularne hirurgije na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske Akademije. Nakon sticanja specijalističkog zvanja, nastavio je svoje obrazovanje na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, gde je trenutno na doktorskim akademskim studijama.

Radi kao vaskularni hirurg u Specijalnoj hirurškoj bolnici Trifunović, gde primenjuje svoje stručno znanje kako bi pružio vrhunsku negu pacijentima sa vaskularnim problemima. Pre toga, radio je kao specijalista vaskularne hirurgije u Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), gde je stekao dragoceno iskustvo u vođenju složenih operacija vaskularnih bolesti.

dr Dragan Sekulic vaskularni hirurg
  • Color Doppler (CD)
  • Savremena hirurgija proširenih vena
  • Sklerozacija kapilara
  • Vaskularni pristupi za hemodijalizu
  • Port-A-cath sistemi za hemoterapiju
  • Aortna i arterijska patologija

Dr Sekulić je aktivno učestvovao na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu, pružajući svoj doprinos polju vaskularne hirurgije i razmenjujući najnovija saznanja i tehnike sa kolegama. Takođe je autor i koautor nekoliko naučnih radova iz oblasti vaskularne hirurgije, što dodatno potvrđuje njegovu posvećenost struci i želju za unapređenjem medicinske prakse.

Dr Sekulić je član mnogih renomiranih udruženja lekara, uključujući Srpsko lekarsko društvo, Udruženje kardiovaskularnih hirurga Srbije (UKHVS), Evropsko Udruženje kardiovaskularnih hirurga (ESCVS) i Evropsko Udruženje vaskularnih hirurga (ESVS). Kroz ova članstva, on je deo šire stručne zajednice i nastoji da unapredi saradnju i razmenu znanja sa kolegama širom sveta.