Dr Ivica Đurić, kardiolog - Paraćin

Dr Ivica Đurić obavlja kardiološki pregled u Paraćinu u ordinaciji Dermomedica. On je stručnjak iz oblasti kardiologije sa impresivnim profesionalnim putem.
Svoju stručnost je razvio u elektrofiziologiji srca i srčanim aritmijama. Sa titulom doktora medicine, specijalizaciju iz kardiologije uspešno je završio na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu, nakon čega je stekao prestižno zvanje subspecijaliste kardiologije.
Jedan od najznačajnijih trenutaka u njegovoj karijeri bila je uloga u timu za medicinsku aeroevakuaciju u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Demokratskoj Republici Kongo.
Takođe, obavljao je odgovornu funkciju komandira sanitetskog odeljenja Garde. Za svoj izuzetan doprinos multinacionalnim operacijama i usavršavanju unutar UN, dr Đurić je zasluženo nagrađen spomen medaljom i UN medaljom za usavršavanje.
Danas je dr Đurić široko priznat kao stručnjak u oblasti kardiologije i elektrofiziologije srca. Trenutno obavlja funkciju načelnika odseka za aritmologiju i elektrofiziologiju srca u Klinici za kardiologiju Vojnomedicinske Akademije. Aktivno je angažovan u stručnim udruženjima, uključujući Udruženje kardiologa Srbije, Srpsko lekarsko društvo i Lekarsku komoru Srbije.
Njegova stručnost nije samo vidljiva u kliničkom radu, već i kroz objavljene stručne radove u domaćim i međunarodnim časopisima iz oblasti kardiologije. Dr Ivica Đurić je predan medicinskom polju i pružanju vrhunske zdravstvene nege svojim pacijentima.

Dr ivica Djuric kardiolog
  • Specijalistički pregled srca
  • Analiza EKG-a
  • Ultrazvuk srca