Dr Mihailo Bezmarević, hirurg - Paraćin

Dr Mihailo Bezmarević je specijalista opšte hirurgije sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Obavlja hirurški pregled u Paraćinu u ordinaciji Dermomedica.

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Na istom fakultetu je završio specijalističke akademske studije, oblast: digestivni sistem. Specijalizirao je opštu hirurgiju na VMA Beograd od 2009. do 2014. godine. Zvanje Doktor medicinskih nauka stekao je 2019. godine na VMA.

Radio je kao lekar u službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja u Nikšiću. Tokom specijalizacije, bio je na Klinici za opštu hirurgiju na VMA od 2007. do 2009. godine, a zatim je od 2009. do 2014. godine radio kao hirurg specijalista u istoj klinici. Od 2014. do 2019. godine bio je saradnik u nastavi na predmetu hirurgija na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane u Beogradu, a od 2019. godine radi kao asistent na istom predmetu i fakultetu.

Član je Srpskog lekarskog društva (SLD), Hirurške sekcije SLD-a, Srpskog pankreasnog kluba (SPC), Evropskog pankreasnog kluba (EPC), Američke pankreasne asocijacije (APA), Internacionalne asocijacije pankreatologa (IAP), Nacionalnog udruženja za parenteralnu i enteralnu nutriciju Srbije (NUPENS), Evropskog udruženja za kliničku ishranu i metabolizam (ESPEN), Evropskog udruženja gastroenterologije (UEG), Evropskog udruženja vaskularne hirurgije (ESVS), Evropsko-Afričkog udruženja hepatibilijarne i pankreasne hirurgije (E-A HPBA).

Autor je i koautor brojnih stručnih radova, predavanja i drugih publikacija. Imao je preko 35 predavanja na domaćim i kongresima u inostranstvu. Autor je knjiga „Preporuke za primenu nutritivne potpore u postoperativnom periodu kod elektivno operisanih bolesnika“ i „Preporuke Nacionalnog udruženja za kliničku ishranu Srbije“.

dr Mihailo Bezmarević hirurg
  • Od 2014. do 2019. godine bio je saradnik u nastavi na predmetu hirurgija na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane u Beogradu, a od 2019. godine radi kao asistent na istom predmetu i fakultetu.