Dr Petar Ristić, endokrinolog - Paraćin

Dr Petar Ristić je specijalista interne medicine, endokrinolog iz Beograda. Obavlja endokrinološki pregled u Paraćinu u ordinaciji Dermomedica.

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine, a doktorske studije završio 2017. godine. Načelnik je Odseka za funkcionalnu dijagnostiku na Klinici za endokrinologiju VMA od 2002. godine. Docent je na katedri interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta odbrane, gde je 2017. godine stekao zvanje doktora nauka.

Radi na Klinici za endokrinologiju Vojnomedicinske akademije kao načelnik odseka za funkcionalnu dijagnostiku, a takođe je aktivan i u privatnoj praksi.

Dr Ristić se bavi dijagnostikom i lečenjem raznovrsnih endokrinoloških bolesti, uključujući dijabetes melitus, insulinsku rezistenciju, metabolički sindrom, dijabetesnu kardiomiopatiju, bolesti štitne žlezde i Adisonovu bolest.

Autor je nekoliko publikovanih radova i koautor jednog udžbenika Medicinskog fakulteta Univerziteta odbrane. Član je Srpskog lekarskog društva.

dr Petar Ristić endokrinolog
  • Endokrinološki pregledi
  • Bolesti štitaste žlezde