Laboratorija - Paraćin

Laboratorije su od suštinskog značaja za proces dijagnostike i istraživanja. U medicini, one omogućavaju analizu bioloških uzoraka kao što su krv, urin i tkivo, što pomaže u otkrivanju bolesti, praćenju zdravstvenog stanja pacijenata i evaluaciji efikasnosti terapija.
Laboratorije obavljaju širok spektar analiza koje uključuju:

  • Hematološke analize: Proučavanje krvi i njenih komponenti radi otkrivanja poremećaja kao što su anemija, leukemija i druge bolesti krvi.
  • Biohemijske analize: Merenje nivoa različitih hemijskih supstanci u telu, uključujući glukozu, elektrolite, enzime i lipide, što pomaže u dijagnostici i praćenju stanja kao što su dijabetes i bubrežne bolesti.
  • Mikrobiološke analize: Identifikacija mikroorganizama kao što su bakterije, virusi i gljivice u uzorcima, što je ključno za dijagnostiku infekcija.
  • Imunološke analize: Otkrivanje antitela i antigena koji mogu ukazivati na različite infekcije i autoimune bolesti.
  • Hormonalne analize: Procena nivoa hormona u telu, što je važno za dijagnostiku endokrinih poremećaja.
Laboratorija Dermomedica Paraćin
Uskoro će u Dermomedici biti dostupne laboratorijske usluge za sve vaše medicinske potrebe.