Neurološki pregledi

Šta je neurološki pregled?

Neurološki pregled predstavlja procenu nervnog sistema pacijenta. Nervni sistem se sastoji od mozga, kičmene moždine i nerava iz ovih oblasti. Postoji mnogo aspekata ovog pregleda, uključujući procenu motoričkih i senzornih veština, ravnoteže i koordinacije, mentalnog statusa (nivo pacijentove svesti i interakcije sa okolinom), refleksa i funkcionisanja nerava. Obim pregleda zavisi od mnogih faktora, uključujući početni problem koji pacijent ima, starost pacijenta i stanje pacijenta.

Tokom neurološkog pregleda, zdravstveni radnik će testirati funkcionisanje nervnog sistema. Nervni sistem je veoma kompleksan i kontroliše mnoge delove tela. Sastoji se od mozga, kičmene moždine, 12 nerva koji potiču iz mozga i nerva koji potiču iz kičmene moždine. Cirkulacija do mozga, koja nastaje iz arterija u vratu, takođe se često ispituje. Najčešće se testiraju sledeće oblasti:

Mentalno stanje. Mentalno stanje (nivo svesti pacijenta i interakcija sa okolinom) može se proceniti razgovorom sa pacijentom i utvrđivanjem njegove svesti o osobi, mestu i vremenu. Takođe se posmatra jasan govor i razumljivost tokom razgovora. Ovo obično radi zdravstveni radnik samo posmatranjem pacijenta tokom normalnih interakcija.

Motorička funkcija i ravnoteža. Ravnoteža se može proveriti procenom kako osoba stoji i hoda ili tako što će pacijent stajati sa zatvorenim očima dok ga blago guraju s jedne strane na drugu. Takođe se mogu proveriti zglobovi pacijenta jednostavno pasivnim (izvedenim od strane zdravstvenog radnika) i aktivnim (izvedenim od strane pacijenta) pokretima.

Senzorni pregled. Može se obaviti pomoću različitih instrumenata, zdravstveni radnik može dodirnuti pacijentove noge, ruke ili druge delove tela i tražiti od njega da identifikuje senzaciju (na primer, toplo ili hladno, oštro ili tupavo).

Procena nerva mozga. Postoje 12 glavnih nerava mozga, nazvanih moždani nervi. Tokom potpunog neurološkog pregleda, većina ovih nerava se procenjuje kako bi se pomoglo u određivanju funkcionalnosti mozga. Od pacijenta se traži da prati svetlo, identifikuje miris ili ukus, napravi određeni pokret i slično.

neurološki pregled

Koje bolesti se otkrivaju pri neurološkom pregledu?

Neurološki pregled može pomoći u identifikaciji različitih neuroloških poremećaja i bolesti kao što su moždani udar, multiple skleroza, epilepsija, Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest, neuropatije perifernih nerava, mišićna slabost, moždani tumori i druge bolesti centralnog i perifernog nervnog sistema. Važno je napomenuti da je neurološki pregled ključan za rano otkrivanje i praćenje progresije mnogih neuroloških bolesti kako bi se pružila odgovarajuća terapija i podrška pacijentima.

Zbog kojih simptoma se javiti na neurološki pregled?

Na neurološki pregled bi trebalo otići ukoliko se pojave neki od simptoma:
– Glavobolja koja se često ponavlja i ne reaguje na uobičajene terapije
– Gubitak koordinacije i problema s ravnotežom
– Trnci, utrnulost ili slabost u udovima
– Gubitak pamćenja ili problema s koncentracijom
– Problemi sa govorom ili gutanjem
– Promene u ponašanju ili raspoloženju
– Problemi sa vidom, poput zamagljenog vida ili gubitka vida
– Ponavljajući grčevi ili napadi
– Gubitak osećaja ili funkcije bilo gde na telu
– Bilo kakve promene u funkcijama mokrenja ili creva koje nisu uobičajene
Ovi simptomi mogu ukazivati na širok spektar neuroloških stanja i poremećaja te je važno potražiti medicinsku pomoć radi pravilne dijagnoze i terapije.

Neurološki pregled Paraćin

Dr Željko Krsmanović, specijalista neurologije zapošljen na VMA u Beogradu. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu 1996. godine, a 2007. specijalizaciju iz neurologije. Stručnjak je za cerebrovaskularne bolesti i multiplu sklerozu.